שלום אורח
יציאה

הדרכת MessageFlow - רמת מתחילים

שיעור 5 - הגדרת רשימת תפוצה

כללים להגדרת רשימת תפוצה:
1. הנתונים צריכים להתחיל בשורה 1 ולכלול כותרת
2. הנתונים צריכים להתחיל בעמודה A (לא משנה ימין או שמאל)
3. אסור שיהיו 2 עמודות עם אותה כותרת
4. אסור שיהיו פסיקים "," בגיליון

ברוב המקרים הנתונים בגיליון יהיו ייצוא של מספרים ממערכת ניהול הלקוחות